Tietosuoja

Mikä on tietosuoja? 

Tietosuoja on EU:n määrittämä laki, joka säännöstelee mitä tietoja yksityishenkilöstä voi kerätä ja mihin tarkoitukseen niitä voi käyttää. Uusi tietosuojalaki tuli voimaan 25. toukokuuta 2018

Mitä tietoja Photo Puusa minusta kerää? 

Photo Puusa kerää asiakkaalta vain tarvittavat yhteystiedot, laskutustiedot ja kuvaukseen liittyvät tiedot, kuten käytetty työaika, työn laskutushinta, työhön liittyvät hankinnat ja kuvaustyön aikana otetut valokuvat. Kun asiakkuus on ohi (=lasku maksettu), tiedot muutetaan anonyymeiksi ja taulukoidaan toiminnan kehittämiseksi. 

Minne ja mihin tarkoitukseen tietoja kerätään? 

Tietoja kerätään suojattuun kansioon ja niitä käsittelevät vain asiaankuuluvat henkilöt ja niitä käytetään asiakkuuden aikana. Työhön liittyvät tiedot muutetaan anonyymeiksi asiakkuuden päätyttyä ja valokuvat säilytetään suojatulla kovalevyllä, ellei asiakas erikseen pyydä niiden poistamista. Valmiiden ja toimitettujen, asiakkaan hyväksymien kuvien käyttö- ja säilytysoikeus pysyy valokuvaajalla. Alastomuuteen ja henkilökohtaisiin suhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyviä kuvia säilytetään yhden (1) vuoden ajan, ellei asiakas toisin pyydä. 

Miten voin estää tietojeni keräämisen? 

Halutessaan asiakas voi ilmoittaa sähköpostilla omat ehtonsa ennen asiakkuuden solmimista varauslomakkeen kautta. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Tämä tulee tehdä kirjallisesti. 

Säde Puusa
photopuusa@gmail.com

Tarkempi tietosuojaseloste (pdf)